Tagged in

发现

keep的shotcut促活技巧

keep桌面快捷方式界面

早上跑步完成之后发现keep自动弹了一个按钮,大概意思是“添加快捷方式快速跑步”,然后就顺便点了下。本来以为是类似sirikit之类的,没想到直接弹了个网页,非http开头的

很早之前留意过这种,比方说之前有见到过

 • about:blank
 • 各种其他的常见scheme
 • http

但是data这种见的比价少,这个其实是data url 链接

keep的data url是这样的

data:text/html;charset=utf-8;base64,PCFET0NUWVBFIGh0bWw+CjxodG1sPgogICAgPGhlYWQ+CiAgICAgICAgPG1ldGEgbmFtZT0iYXBwbGUtbW9iaWxlLXdlYi1hcHAtY2FwYWJsZSIgY29udGVudD0ieWVzIj4KICAgICAgICA8bWV0YSBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwgY2hhcnNldD1VVEYtOCIgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIi8+CiAgICAgICAgPG1ldGEgbmFtZT0idmlld3BvcnQiIGNvbnRlbnQ9IndpZHRoPWRldmljZS13aWR0aCxpbml0aWFsLXNjYWxlPTEuMCx1c2VyLXNjYWxhYmxlPW5vIi8+CiAgICAgICAgPGxpbmsgcmVsPSdhcHBsZS10b3VjaC1pY29uJyBocmVmPSdkYXRhOmltYWdlL3BuZztiYXNlNjQsaVZCT1J3MEtHZ29BQUFBTlNVaEVVZ0FBQUxRQUFBQzBDQVlBQUFBOXpRWXlBQUFBQVhOU1IwSUFyczRjNlFBQQ0KQUFsd1NGbHpBQUFoT0FBQUlUZ0JSWll4WUFBQUFCeHBSRTlVQUFBQUFnQUFBQUFBQUFCYUFBQUFLQUFBQUZvQQ0KQUFCYUFBQUlWK3MveGhnQUFBZ2pTVVJCVkhnQjdKMEpWeFJIRklYOWhZa3hKdTVHRVl5aVJxTEdOVWdpVWFQQg0KZmNNRkY2S2lFa1RjalNzR0JSRlJvaUt1SU1aOVFVU1UxWmU1Y3pLZUNRNDlYZFBWUTNYM3JYTThnelBkWGErNw0KdjNlcnV1cTk2bjZEUHZ0RytJL1h3QzhNOVBQTGlmQTg2SlJnZ0VDemhmSlZDMDJnQ1RTQlp2UE81dDFVQnFqUQ0KVkdncXRLbmVTYnZZY2xDaHFkQlVhQ29obGRCVUJxalFWR2dxdEtuZVNidlljbENocWRCVWFDb2hsZEJVQnFqUQ0KVkdncXRLbmVTYnZZY2xDaHFkQlVhQ29obGRCVUJxalFWR2dxdEtuZVNidlljbENocWRCVWFDb2hsZEJVQnFqUQ0KVkdncXRLbmVTYnZZY2xDaHFkQlVhQ29obGRCVUJxalFWR2dxdEtuZVNidlljbENocWRCVWFDb2hsZEJVQnFqUQ0KVkdncXRLbmVTYnZZY2xDaHFkQlVhQ29obGRCVUJxalFWR2dxdEtuZVNidlljbENocWRCVWFDb2hsZEJVQnFqUQ0KVkdncXRLbmVHVlM3aGc1SWtYbHpmcFhpd2dOU2VxcE1xcXRxcE9MOFJUbTQ3NmprcnNxVHRCRVRmUVd0MVgybQ0KUW50WW9WT0dwc3ZlUGZ1bHRmV2RXSlh1cm02cHVYeFY1a3liNTN1d0NiUkhnVjZ5WUtXMHZtMjE0dmlUM3o1OA0KK0NDbEo4dGs1RmRwdmdXYlFIc1E2S0xkSlovQXF2TEYzZHYxTW5ia2Q3NkVta0I3RE9qZk54ZW9zTnZydG8zMw0KLy9HbFVoTm9Ed0dkbmJsSTBHM1FWY3BLeTMybjBnVGFJMEFQNlQ5YUhqUSsxTVh5eCtQQVNheEdEYnoyRzRIMg0KQ05EclZtNzZDS0hPUCtwcWJ4Rm9yM210SCt5OVduTmRKOGYvTzlhVUNiTjhBelVWMmdNS1BXWll1bUFzMmEyUw0KbjdlVFFQdEI5Ynh5RGxtejVydkZjdmk0RmVjcUNiUlhZUENEbmF1WHJuY1Y2TnByZFFUYUQ2QjQ1UncycmR2bQ0KS3RDTkRROEl0RmRnOElPZHl4ZXZjUlhvYXpXMUJOb1BvRGc1aCtGZnBzcUNyQnpKenl1UUE4Vkg1Rnhva3FMMg0KYXAzY3UxTXZseW92eThsalo2U3dvRGdjN1RZeGRhb2pZTEptdXR1SFBuM2lyQ1A3bkZ4SDNmdHlsRU5obEdQcw0KaUVtU3V6SlBLaXN1eWZ2M2JVcXEyVkRmS0gvczJpY3pNdVlxd3pOc3dCaHBhMU9yVDhXNGpXdTNLdHVrRzBSZA0KeHlQUU5vQ2VsRFpOVHYxWktsMWRYU3FjOUxydHJicmJncEVMbFp0WUZWSjlOd3FHQS8wVUwwMmdMWUJHVjBFbg0KeUQyQnJMNTRSWDZZTk1jVzJKaWlkcU5VWGFpMlZiK0s4L1hsdGdRNkJ0QkR2MGdKQjg3clVtUXJFTHU3dStYdw0KL21PQ091T0JjT1A2VGF0REtmK0c4NXVTUGpOdXZmSHNNdWwzQXQwRDZJeHgwK1hPclh2S2NEamQ0ZWFOMnpKdQ0KMUdSTHVHQmJ2T3dVRlR1UXNtVVNqRHBzSWRCUlFLOWZ2Vm41WVU4Rm9IamJOalc5bHA5bkw3U0VMR2ZCQ2kzVA0KNEpnZEhQejVLTXU2ZEFDVzdHTVE2QkRRSXdhbVNYblpoWGk4SmVWM1BLVGw1ZVpiZ3JZb2U1bWpVUThNTVdMWQ0KTWRtd0phTyt3QU9kbnZKOWFPeTRJU213cWxTeVo4ZGVTK0NtVDg0VWRGTlV5cnRRTXUzbU9NNlNET2pjckNQUQ0KUUNNTHV1bFZrd29UU2QzMlVNbFJTNmdCeHZMZjFncENTNjJpOFY2K2VCVit5RVdXdUpzd21YRHN3QUtkT1QxYg0KMnR2YWt3cG9JcFdkUG41V0J2ZVAzOWZGV1BMaVg1YkpsZzNidy9EdTJMcGJrQlF3ZGVKczMwTWM3VWlCQkJyeA0KeFMxdldoTGhLK1kremMxdjVQR2pKL0xrOFZQcDdPeU11WTJUTDdGb0RCYVRpYjV4L0R2MmNteUJCTHBvbDdObA0KQU5DOFkzV2lGYUhtdnVkeUFCaFBualVsS3hUZmNWZ0F1cTZDaFdMOHZKNkdMZ2NOSk5CWWx5TFJndGs5dXlsTA0Kb3daOUt5VkZCeTM3dHlwMllNbzhaY2g0S25YVVVHdFBSd2drME0ydm0xVTRDbStMTGdXaTYzcGVRRHYveDlqeQ0KbTJZOVhaejdvU0NubnEyQ0hSdUNzazBnZ1VhbXM5MkNCOGZkMjRzRUVXOU9vTURDaWJvS25NdHBTS3FUY3pGNQ0KMzBBQ3ZYUGJIbHRzSVhCSEJ6am9VK3Vjc29ieEdJcnpXeHlHRGtjSkpORERCNlpLL2QzZUoxTXdXckZvM2xKSA0KaWh5NU9kTkMwWFE2UjFTaVBSSGRHRGhMcEM1ZG54Z0YyckJtaTJESUVNSC9XemZ1a05FZTZic0hFbWpjZUR4Yw0KSFR0MFFscGEzb1laUWVRWmdwSXdrK2EwZXhFQksyUDhERUY4aHBzRnMzL3g0ajhpOXRqNVJMQi9MQWQ4OGZ4bA0KZUExcU84Zm95MjBDQzNUMFJZZjY2SUk0Y2x4MFZkQXRTRVpwYjI4WHhIZEU2azdrYytUWFk4T0xwRnZaaTNwTQ0KNytZUWFJc2hvRVRBd0Q3alIyZkkweWZQck5qUS9odGFHTXdNSm1Jek1uS1ErVzJuSEQxNFBLRTZFckVya1gwSQ0KdEdhZ2tYZjQ4TUVqTzJ5NHNnMWVTYUV5ckljY3liZi9kYnZzR0lSOHlrUkFTOVkrQkZvajBBait3VGh4WHhkMA0KRFk0Zk9TWHo1eTZPMlpWQ0lnRWUrcENocmxvcXk2c0lkTEs4c3kvcndheGdYMlM2eEFNUzAvVFBuajRQMjladw0KNzc2OGJsS2ZWSXF1QTQ3UWw5YzVYdDFVYUEwS2pSaUx1bHE5K1g3UkVKbnlOMGFFVW9kTklORHh2TXJMdnlQeg0KNCs4cjEweGh6bFU3MXE3WWFEVE00SWdLN1VDaEVWbUhWWktDVVBDdzZRWGhJZEFKQW8yZysvS3l5aUN3TEgrZA0KT1M5NEpRYUJUaEFXMHk4Y3NxV2hXRUVvV0ovUDlQc1JiUjhWT2dHbnc1Q1kzMHRuUjZlc1dwTHJLWmdCTm9GVw0KQkhwVEtOWWgyUVhob2tpR2ZmVHdjVktxeHNLU1huMk5Nb0ZXQUJycjBIVjBkQ1FGcWtnbENHN0MxRFRVQjNtRg0KQmZtRmp0YmtpQnczMWllaTkrQ3dkcEp5bzV0NWsvNG0wQXBBdTdVQ2FDeTQ4QjBpNldaa1pIN1M3R010RVN4eA0Kb0N0bkVaTXRKVVdIZkpIZVJhQnRBbzI0WnAxdmNlME40c2ozNk1ObS8yajlVa3dNRytJbDluQTBUSGVyRkt3Mw0KamRHTGhUL2xlR1lFdzA1TFFLQnRBbDI0czFpRkYwZmJ3bkh3R2dvN056Q3lEYm9KVTBQdkc4U0RIRExPc2JUWg0KaGZOVmNyR2lPanhXanJYc2tPMk92amk2VG41ZEZvRkEyd1FhcjV0SVZzRmlNUkZRK1JsNy9ZM2VyZ3VCdGdtMA0KcnF6dGVFN2h4eVZ1ZTRQUGplOEp0RTJnM1ZnUnFTZmN5T0Z6NHlZSDZaai9BZ0FBLy8rSEwyNDJBQUFIMFVsRQ0KUVZUdG5ZbFRGRWNVeHZNWEpzYVk4bFpFUE1BTGpTSUdsVUpCeENNb0dqUlJxelFWRTQwYW8wYVVlTVVySHVVUg0KeXdRQjhjanBMU0lpdDUzOVNOYnM3TXp1VHMvMkRNeWJyNnNvOXVqdDYvM202NTdYeDd3ejh0Mkppbi9wMjJEVQ0KZXptcXY2OWYrUm11WHI2dVJnK2JSRnRreWVNN2hOa0s4OWpoazlYcGsrZHNZRDE2K05nM25wdHUzVmJqUjB5eA0KNVVuYldHM2pwajBJZElJaTVJMmRvUm9ibWxWL2Y3OGFOU3pIQXRqMXF6ZDhBZnJKNDZjcWQweUJKUzgzaG1NYw0KWjlnSjlIOUFGK1l2VkEvK2Z2UVcyb0xjdVJiSXRtN2E4Zlk3a3k4dW5MdGt5WWVnT29QcXRsMElkQXpvc284cg0KVlh2N0t3dW5WY3VyTGFCTkdUOVQ5ZlgxV2VLWWVJTTBxNVo5WXNuTHJmRVl6dzUvNUlIK3RQcHoxZHZUYTJPeg0KL3ZCeEcyUjFCK3R0OFV4ODBOM1ZyVW9YVmRqeUk3QjJZRE8xU2FTQjNyZjdRRW9lTWJaTjlqcmtqczVYYlcwdg0KVS80bW15OWVkN3hXUzRyS0NYWENQVTBtZUoyK2p5VFE4R1NjUDMwaEkzOGJxeit6QWJaMFlibnE3dTdPK0Zzdg0KRVRwZmQxS3BDYlJldDVRM2J1YUFKOE1OY00rZVBsY1RSMDZ6UWIyMmNvTXY0Mm1VcWF1clM1V1ZWTnJ5ZEZJag0KZm1hM2ZhUVVHcDZNaHcvKzkyUzRnZnI0MFZPT2NPRkdEbU5mUHdMU1hiNjR5akZmUW15SE9MRk5JZ00wVkMvWg0KaytFV3h1cXFqWTV3bFJaWHFJNVhIVzZUMFlxSFlVM0YwbFdPK1NZYWtLK3RnRWNDNk5wMVcxUnZyOTJUNFphdw0KVnpHWDNzeThqeHpoS3BxelJMVzJ2bkNibEZZOFFMMmlkSTFqdmdUWkNuSzhQY1FEbmM2VG9VTlhTL01kTmU2RA0KUEVlNDVrd3JVbjVOamZmMDlLaVY5Rk03dG5zYzRzVC9Zb0VHZk9mUFhOUmhObU5jcHpVZThjYWNPbjZXdXZWcg0KVThZMHZFU0Fueng1b2llZUwvOWJsVm9rMFBCa1lNR1BIK0dySGQra1ZJc3g3K2VxK3JvVGZtUTdjQU82YUY1cA0KeXJ3SjlyOWdpd042Ym42eGI5MC9TTzJJVFlCTXo1bVRGcXpOTmRzVWhncW1BeVo3dUNyUHFzakpGN0lvb0plVg0KckZTNGdmTXIzTHR6WDJHOG5OeUlUdTlMNXBjcCtMRk5oM1E5aEZNNW92YVpHS0JyMTJmbnljZ0VIdFoyWUlaUg0KQjVDcEUyYTduc1RKbEgvOGU5eDg2cFFoYW5GRkFMMS96Nkc0dlkzL2grS3ZYVkhqR2FJeHczUFZzU01ualpacg0KWGtHeDUvSklCenpVUU1PVDhkUFpTMFpoU1V5c3ViRWxwZjlaRjR4ZFgrNU5URHFyMTZ2S3JVdGJkY3NpT1g1bw0KZ1lZbm83blJIMC9HbXpkdjFNRnY2eFM4RnFhTWo0a1pVd0hESzFQbGtwWk9LSUZHbCt2WFJBYVdoMWFXclRVTw0KektualowenhyRmFYcnpOZVBpbGdodzVvTE5yeHk1UFJjTE14bzB2T2krSGhtVEFaT0laTzdib0xGZEJZbjV6Tg0KbW94VVVHRlQ3TjVkMzlrMnhucUJOL2szdUtIRUVNWlVvSmNqTmN4bys5QUFEV1gyWTA5ZjYvTldCZjkxTW9nbQ0KM2hmUExSMVkzMndLWnFTemMvdHVYOHBxb3I1RElZMVFBRDFqOGp6Vi9yTGRKQmNEYWYxODdhYkM1bGMvREpFLw0KcWRENHhBcG5DdE9yTSt3WUNxQ1BIUHJCS014UStxKy8yT01MeUdqVUNSOU9VWGRiN2hzdE01YVNjaTJIRUtCTg0KZWpTZ2NuNXVSc1d4WVpjdlhqVUtNOWFGY0xWZFpwaERvZEE0d2NoVXVITHBtdStuRkIzYVgyZXF1QVBwWUR0Vw0KUmVscTMzb1RQNFpiZzVubWtCOXlBT2hzRDByRWV1THRXM2I2RHNYbURkdU13dHpaeVEyenVoZkhrQWNhRmZyeg0Kajc4OGc0Sk5zVUdNUGVFcE1lbFN4RGtkT0RKQjE2QlJqeDhLb1BmdFNuMGdURHJTc2M0angrRVlBdE5HeDI1eQ0Kcnh0d25jcVBpU01zUHpWZHppaWtGd3FnY1Nxb3pvbEY4QWhzcWQwZUNCQ1R4eGJFRG5sODZNU2xwODlldHJXcg0KaFlWTEF5bTdSTUJEQVRRYUhrY0d1UEZGWTNpeVlGWkpJRUJnYVNpbXkwMkZGNjF0YW41QVpaY0lNK29VR3FCUg0KMk1McFJTbkgwN2h4eEg0KytJQ0RNdGFQSjg2YVlsazlmOWFxdUViRG5Xc3VuWDFEQlhTOElvc1hMRk9IRDlRcg0KUE1iaHdybkxDbXVOM1c2TmlxZVI3WCtUQzQ3Z0d3KzYvTm5XZjZqK1BwUkFEM1pqNG13N1V3dU9NR21VNmhDYg0Kd2E1bkdQTW4wTEdoakk3aGNGSVNEbFEwRVhBem1meWtBSjJ5TUs3ZGRnUmFFMmhUdTJSdzh6cHQ0bXl0aTRrQQ0KMndGT2JoTUNyUUgwK3RXMUpvUlovWGJ2ZDk5VytTVWJPR3J2Q2JRRzBMZ0p6VFpnRlI1ODExRURMYWo2RW1nTg0Kb0JPZmt1VUY3TnROZDlTazJHTXRnakp1RlBNaDBCcEFaM084VjJORFV5RFQ4RkdFT0xIT0JGb0Q2SmJtdTE2RQ0KV2YxeW95SFFDWjlFQTBmdE5ZSFdBUHJJOThlMGdjWTJyM0Vqbk0rVmpocHNRZFNYUUdzQWpYVVcyQ0h1Tmx5Sg0KM1VUcW5vY1hoTkVsNTBHZ05ZQUdDTmlMNkNiZ2tjY21UMTZTREtISnVoRm9UYURSK0RWck5xbW5UNTQ1Y28ySA0KQ0cycTJVcFBob2QyTlFFMmdmYlk4RGg0SEZ1dURoODRPckJJQ2llTTRzdzVIS0Zyd2pCTUkvT3NvRk1iRVdpUA0KUURzMUpqL3pCcUhKZGlQUUJGcFVqMEtnQ1RTQk50bEZNSzNCNzZZbDJZQUtUWVdtUWt1Nm9sa1hXVDBFRlpvSw0KVFlXbXFzbFNOVW4ycEVKVG9hblFrcTVvMWtWV2IwT0Zwa0pUb2FscXNsUk5rajJwMEZSb0tyU2tLNXAxa2RYYg0KVUtHcDBGUm9xcG9zVlpOa1R5bzBGWm9LTGVtS1psMWs5VFpVYUNvMEZacXFKa3ZWSk5tVENrMkZwa0pMdXFKWg0KRjFtOURSV2FDazJGcHFySlVqVko5cVJDVTZHcDBKS3VhTlpGVm05RGhhWkNVNkdwYXJKVVRaSTlxZEJVYUNxMA0KcEN1YWRaSFYyMUNocWRCVWFLcWFMRldUWkU4cU5CV2FDaTNwaW1aZFpQVTJWR2dxTkJXYXFpWkwxU1Raa3dwTg0KaGFaQ1M3cWlXUmRadlEwVm1ncE5oYWFxeVZJMVNmYWtRbE9oUlNuMFB6clRNTEdkSHpEOEFBQUFBRWxGVGtTdQ0KUW1DQyc+CiAgICAgICAgPHRpdGxlPuW8gOWni+i3keatpTwvdGl0bGU+CgkJPHN0eWxlPgoJCQlodG1sLGJvZHl7CgkJCQloZWlnaHQ6MTAwJTsKCQkJCW1hcmdpbjowOwoJCQkJcGFkZGluZzowOwoJCQl9CgkJPC9zdHlsZT4KICAgIDwvaGVhZD4KICAgIDxib2R5PgogICAgICAgIDxhIGhyZWY9ImphdmFzY3JpcHQ6OyIgaWQ9InFidCIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6bm9uZSIgb25jbGljaz0iYXV0b0p1bXAoKSI+PC9hPgogICAgICAgIDxkaXYgaWQ9Im1zZyIvPgogICAgPC9ib2R5PgogICAgPHNjcmlwdD4KICAgICAgICBpZiAod2luZG93Lm5hdmlnYXRvci5zdGFuZGFsb25lID09IHRydWUpIHsKICAgICAgICAgICAgdmFyIGQgPSBuZXcgRGF0ZSgpOwogICAgICAgICAgICB2YXIgdDAgPSBkLmdldFRpbWUoKTsKICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgIGlmIChvcGVuQXBwKCdrZWVwOi8vcnVubmluZz9zb3VyY2U9ZGVza3RvcCcpKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBvcGVuQXBwKCdrZWVwOi8vcnVubmluZz9zb3VyY2U9ZGVza3RvcCcpOwogICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgdmFyIGRlbGF5ID0gc2V0SW50ZXJ2YWwoZnVuY3Rpb24gKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgdmFyIGQgPSBuZXcgRGF0ZSgpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgdmFyIHQxID0gZC5nZXRUaW1lKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAodDEgLSB0MCA8IDMwMDAgJiYgdDEgLSB0MCA+IDIwMDApIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGFsZXJ0KCfor7fkuIvovb1BUFAnKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHdpbmRvdy5sb2NhdGlvbi5ocmVmID0gJ2h0dHBzOi8vaXR1bmVzLmFwcGxlLmNvbS91cy9hcHAva2VlcC15aS1kb25nLWppYW4tc2hlbi1qaWFvL2lkOTUyNjk0NTgwP2w9emgmbHM9MSZtdD04JzsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmICh0MSAtIHQwID49IDMwMDApIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsZWFySW50ZXJ2YWwoZGVsYXkpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSwgMTAwMCk7CiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgIGZ1bmN0aW9uIG9wZW5BcHAoc3JjKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAvLyDpgJrov4dpZnJhbWXnmoTmlrnlvI/or5Xlm77miZPlvIBBUFDvvIzlpoLmnpzog73mraPluLjmiZPlvIDvvIzkvJrnm7TmjqXliIfmjaLliLBBUFDvvIzlubboh6rliqjpmLvmraJh5qCH562+55qE6buY6K6k6KGM5Li6CiAgICAgICAgICAgICAgICAvLyDlkKbliJnmiZPlvIBh5qCH562+55qEaHJlZumTvuaOpQogICAgICAgICAgICAgICAgdmFyIGlmciA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoJ2lmcmFtZScpOwogICAgICAgICAgICAgICAgaWZyLnNyYyA9IHNyYzsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmci5zdHlsZS5kaXNwbGF5ID0gJ25vbmUnOwogICAgICAgICAgICAgICAgZG9jdW1lbnQuYm9keS5hcHBlbmRDaGlsZChpZnIpOwogICAgICAgICAgICAgICAgd2luZG93LnNldFRpbWVvdXQoZnVuY3Rpb24gKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZG9jdW1lbnQuYm9keS5yZW1vdmVDaGlsZChpZnIpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSwgMjAwMCk7CiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgIGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCJxYnQiKS5jbGljaygpOwogICAgICAgICAgICAKICAgICAgICB9CiAgICBlbHNlIHsKICAgICAgICBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgibXNnIikuaW5uZXJIVE1MID0KICAgICAgICAnPGRpdiBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OjEwMCU7ZGlzcGxheTpmbGV4O2ZsZXgtZGlyZWN0aW9uOmNvbHVtbjtqdXN0aWZ5LWNvbnRlbnQ6c3BhY2UtYmV0d2VlbjsiPicKICAgICAgICArJzxkaXYgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyO21hcmdpbjoyNHB4IDE0cHggMTRweDtmbGV4OjE7IGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNmZmYiPicKICAgICAgICArJzxkaXYgc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMThweDsgZm9udC13ZWlnaHQ6IGJvbGQ7IGNvbG9yOiAjMjRjNzg5OyI+wrcg56ys5LiA5q2lIMK3PC9kaXY+JwogICAgICAgICsnPGRpdiBzdHlsZT0ibWFyZ2luLXRvcDo0cHg7Zm9udC1zaXplOjE0cHg7Y29sb3I6IzMzMzsiPiDngrnlh7vpobXpnaLkuIvmlrnmjInpkq48L2Rpdj4nCiAgICAgICAgKyAiPGltYWdlIHNyYz0naHR0cHM6Ly9zdGF0aWMxLmtlZXBjZG4uY29tLzIwMTkvMDEvMDcvMTEvMTU0NjgzMTI0NjkwNV82MzZ4MjQ2LnBuZycgc3R5bGU9J3dpZHRoOiAyMTJweDsgaGVpZ2h0OiA4MnB4Oyc+IgogICAgICAgICsnPC9kaXY+JwogICAgICAgICsgJzxkaXYgc3R5bGU9ImZsZXg6MTsgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgdGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7bWFyZ2luOjAgMTRweDsiPicKICAgICAgICArICc8ZGl2IHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDE4cHg7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOyBjb2xvcjogIzI0Yzc4OTsiPsK3IOesrOS6jOatpSDCtzwvZGl2PicKICAgICAgICArICc8ZGl2IHN0eWxlPSJtYXJnaW4tdG9wOjRweDtmb250LXNpemU6MTRweDtjb2xvcjojMzMzOyI+IOmAieaLqeOAjOa3u+WKoOWIsOS4u+Wxj+W5leOAjTwvZGl2PicKICAgICAgICArICI8aW1hZ2Ugc3JjPSdodHRwczovL3N0YXRpYzEua2VlcGNkbi5jb20vMjAxOS8wMS8wNy8xMS8xNTQ2ODMxMjI5MjQyXzcyOXg1NjEucG5nJyBzdHlsZT0nd2lkdGg6IDI0M3B4OyBoZWlnaHQ6IDE4N3B4Oyc+IgogICAgICAgICsgJzwvZGl2PicKICAgICAgICArJzxkaXYgc3R5bGU9ImZsZXg6MCAwO3RleHQtYWxpZ246Y2VudGVyO3Bvc2l0aW9uOiBmaXhlZDsgYm90dG9tOiAxNy41cHg7d2lkdGg6IDEwMCU7Ij4nCiAgICAgICAgKyc8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zdGF0aWMxLmtlZXBjZG4uY29tLzIwMTkvMDEvMDcvMTEvMTU0NjgzMTIzODUyOF8yNTJ4MTMyLnBuZyIgd2lkdGg9Ijg0cHgiIGhlaWdodD0iNDRweCIvPicKICAgICAgICArJzwvZGl2PicKICAgICAgICArJzwvZGl2Pic7CiAgICB9CiAgICA8L3NjcmlwdD4KPC9odG1sPgoK

后面是一段base64 …

淘宝店家的新套路

现在开淘宝店的话应该非常难,如果卖的东西并非稀有物品,在淘宝上的排名因为没有足够的信用等级以及销量就会被排放到靠后的位置。聪明的店家为了提高自己的排名就会想出很多办法,来提高自己的评级。之前知道的有以下几种方式:

 • 靠非常廉价的虚拟物品刷量,然后改卖其他
 • 买赠,赠品领取方式是加收藏+好评
 • 买的东西里面会提供一个红包,红包提示好评返现

上面这几种是比较常见的套路,在淘宝上购物会经常碰到。不过我前几天在淘宝买了一个switch收纳包的时候,碰到一个其他的套路:

 1. 收到货品中附赠刮奖卡,让用户认为自己有概率中奖,实际上应该都是“一等奖”
 2. 用户刮开中奖卡并联系微信客服,客服告知奖品为神秘奖品,可随意选取,实际上都是小于10元的东西
 3. 客服确认用户符合领取条件,并不是用户的中奖领取条件,而是用户的信誉度截图
 4. 告知用户得奖条件为拍下另外一件商品并收藏,客服等额退换商品价格
 5. 告知用户每隔两周都有机会领取神秘奖品。让用户可以长期帮助淘宝店家提升信用

他这个整个步骤很多,不过因为有以下几点让我认为比较厉害的,一,通过刮奖,勾起用户的贪小便宜心理,主动联系客服而非被动。二,因为收割到了这种贪便宜的用户,并且确定了用户信用,加了微信,就可以进行长期使用,并且用户全部为真实用户

以下为截图:

 • 淘宝内置信用体系,方便店家确定用户信用。入口为:我的淘宝->设置- …